Udvalget

Arne Lylover

Munkerisvej 27, 2.tv.
5230 Odense M
Tlf. 30 69 33 32
E-mail: arne.lylover@private.dk

Bo Holst Pedersen

Egesholm 22
Egebjerg
8700 Horsens
Tlf. 75 65 67 73
E-mail: bo.hanne@stofanet.dk

Githa Larsen

Harndrup Skov 22
5463 Harndrup
Tlf. 64 88 17 67
E-mail: githarosengren@live.dk

John Lunding Larsen

Bymosevej 8
8210 Århus V.
Tlf. 86 75 12 38 / 21 95 51 18
E-mail: johnlunding@gmail.com

Per Kjær Jensen

Lindenborgvej 28
Komdrup
9293 Kongerslev
Tlf. 28 88 36 39
E-mail: colaper@gmail.com
   
gogoanime